ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

Open House Road Show สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ (Excellent Model School)
พฤษภาคม 3, 2014
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่สอบ” Examiner สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์
มีนาคม 22, 2017

ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

มาตรฐานอาชีพ

วันที่ 10 มกราคม 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น โดยมี นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินพร้อมกับทีมสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในอาชีพร่วมให้ความเห็น ได้แก่ นายพิสิฐไชย ตัณวรรณวิชช์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และคอมพิวเตอร์กราฟฟิกไทย นายลักษมณ์ เตชะวันชัย รองประธานสมาพันธ์สมาคมดิจิตอลคอนเทนต์บันเทิงไทย นายสุทธิพงษ์ จันทะรัง ผู้จัดการแผนกพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด นางสาวลลิตา สันติวรรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเว็บ สายงานสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 โดยมี นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะ ให้การต้อนรับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *